Aktuality

Výbor ZO SZPB v Strážskom Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu ,

ktorá sa uskutoční  18.1.2019  v priestoroch U2 zo začiatkom 15°° hod.

Prineste preukaz a peniaze za známku na rok 2019


  • Plán činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu
  • protifašistických bojovníkov v STRÁŽSKOM na rok 2019

  • 18.1.2019   15°° Výročná členská schôdza ZO SZPB U

     74.výr. Víťazstva nad fašizmom pietny akt pri pomníku Begéniho

  •  Výstup na Belovarku - Furmanovo

  •  Športové popoludnie v Parku - Anna bál

  •  k SNP ranžovanie kvetov - Ing. Búciová Eva

  •  k SNP vystúpenie krúžku Zrkadlenie - Grmolcová Gabriela

  •  75.výročie SNP pietny akt pri pomníku Begén                                                                              3.ročník bowlingového turnaja Lesné                                                                                    Červené maky pri pomníku padlým v I.Svetovej vojne


 svoj text