Aktuality

  • Plán činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu
  • protifašistických bojovníkov v STRÁŽSKOM na rok 2019

  • 18.1.2019   15°° Výročná členská schôdza ZO SZPB U

     74.výr. Víťazstva nad fašizmom pietny akt pri pomníku Begéniho

  • 25.5.2017 10°°  Výstup na Belovarku - Furmanovo

  •  26.7.2019 10°° Športové popoludnie v Parku - Anna bál

  •  26.8.2019 10°° k SNP ranžovanie kvetov - Ing. Búciová Eva

  •  26.8.2019 13°°k SNP vystúpenie krúžku Zrkadlenie - Grmolcová Gabriela

  •  26.8.2019 14°°75.výročie SNP pietny akt pri pomníku Begén                                                 26.10.2019 10°° 3.ročník bowlingového turnaja Lesné                                                                11.11.2019 11°° Červené maky pri pomníku padlým v I.Svetovej vojne


 svoj text